Frågor och svar

För franchisetagare

Vad innebär att vara franchisetagare hos SweaJobb?

Att vara franchisetagare innebär att man i stället för att komma på en ny affärsidé betalar för rätten att använda ett redan etablerat företags affärsidé, affärskoncept och varumärke. Att vara franchisetagare hos SweaJobb innebär att du startar upp en verksamhet genom att nyttja SweaJobbs koncept och varumärke.

Behöver mitt franchisebolag vara ett aktiebolag eller går det bra med någon annan bolagsform?

Du behöver driva bolaget som aktiebolag.

Är det möjligt att få prata med befintliga franchisetagare?

Självklart! Kontakta oss på telefonnummer +46 10 177 01 00 eller mejla kontakt@sweajobb.se för referenser och kontaktuppgifter.

Vilka kostnader kommer med att starta franchise?

Du behöver inte något stort startkapital då inträdesavgiften för att starta franchise är relativt låg. En stor del av inträdesavgiften återinvesteras dessutom i din lokala marknadsföring under första året. Utöver inträdesavgiften betalar du för din kontorslokal, lokal marknadsföring med tillhörande aktiviteter, samt eventuell personal.

På vilka orter finns EHRAB-gruppen idag?

Vi växer hela tiden, men finns i dagsläget på drygt 20 orter.

Vad är fördelarna med att vara franchisetagare för SweaJobb?

Vi har en trygg ram som sätter gränsen för hur vi jobbar med våra tjänster. Inom den ramen har alla som jobbar inom organisationen höga krav på sig gentemot sina kollegor, man har också stor frihet. Om du har ett stort nätverk med bra ingångar till arbetslivet, har kunskap från sektorn och vill driva eget så har du alla möjligheter att lyckas.

Vilka är fördelarna med att bli en del av EHRAB-gruppen?

EHRAB-gruppen är ett erfaret och stabilt företag. Vi satsar helhjärtat på vad vi gör och du får som franchisetagare ta del av ett stort team av erfarna och kompetenta medarbetare. Alla kontor samarbetar med varandra och vi finns alltid tillhands när någon behöver hjälp eller rådgivning.

Hur hittar jag en lämplig lokal?

Vi diskuterar gärna lokal med dig och kan hjälpa dig med vilka krav som behöver tillgodoses. Det är viktigt att våra lokaler är lättillgängliga för våra kunder. Som leverantör till Arbetsförmedlingen har vi dessutom myndighetskrav på hur våra lokaler ska vara utformade.

På vilka orter söker ni franchisetagare?

Vi söker franchisetagare i hela Sverige.