arbetsgivare

Behöver ditt företag personal? Vi kan hjälpa er att hitta rätt personer för ert företag!

Hos oss får ni hjälpen ni behöver för att hitta personalen som passar ert företag. Kontakta oss när du behöver expandera ditt företag med kompetens, vi gör jobbmatchning enkelt.

Vi har en bred branschkunskap

Vi har kunskap i en mängd olika branscher.

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Vi förstår din verksamhets utmaningar

Inte bara för att vi har kunskap i en mängd olika branscher. Vi arbetar också med ett stort engagemang för att skapa möjligheter

Vi är experter på jobbmatchning

Vi har under en lång tid arbetat med jobbmatchning & vet hur vi matchar rätt kompetens till rätt arbetsgivare

Vi har en bred branschkunskap

Vi har kunskap i en mängd olika branscher.

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Vi förstår din verksamhets utmaningar

Inte bara för att vi har kunskap i en mängd olika branscher. Vi arbetar också med ett stort engagemang för att skapa möjligheter

Vi är experter på jobbmatchning

Vi har under en lång tid arbetat med jobbmatchning & vet hur vi matchar rätt kompetens till rätt arbetsgivare

Personaluthyrning

Vår erfarenhet, överlägsna målgruppskännedom och gedigna databas ger oss ett övertag. Vi hjälper dig när du behöver kompetens! Styrkan som finns hos oss är att en konsult från SweaJobb utmärker sig. Han eller hon gör det där lilla extra. Tar ansvar.

Det kan finnas lägen då ni behöver hyra in personal på heltid, vi ordnar rätt konsulter!

 

Det finns också lägen då ni kan behöva täcka upp för tillfälliga arbetstoppar eller kortare sjukfrånvaro vi finns då där för er! Det är också ett smart sätt att stärka den ordinarie personalstyrkan när du har ett mer långsiktigt behov.

Rekrytering

En rekrytering handlar inte bara om att täcka ett behov. Minst lika mycket är det ett tillfälle att vitalisera organisationen och få in ny energi och nya kompetenser och synsätt. Och ungefär så enkelt kan SweaJobbs erbjudande sammanfattas. Vi har både hjärnan och hjärtat för att matcha dem talanger ni söker.

Rusta och matcha

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och berättigad till tjänsten Rusta och Matcha väljer själv vem som ska stötta dig i arbetet att hitta ett nytt jobb eller rätt utbildning. Här kan vi hjälpa dig via tjänsten Rusta och matcha.

Vi på SweaJobb vill hjälpa dig att hitta ett nytt jobb. Vi utgår från just dig som person och din situation för att stötta dig på bästa sätt. Du har dina erfarenheter och din kompetens och vi kan arbetssökning. Tillsammans blir vi ett starkt team! Hos oss får du individuellt stöd av våra coacher och handledare.

 

För att snabbt hitta ett nytt jobb är det viktigt med lokala nätverk. Det har vi. Vi har kontakt med arbetsgivare inom många olika branscher. Vi hjälper till med att hitta de dolda jobben på arbetsmarknaden, det vill säga de som inte annonseras ut.

Anställningsstöd

Som leverantör till arbetsförmedlingen har vi daglig kontakt med deltagare som har rätt till anställningsstöd i form av lönebidrag och annan form av ekonomisk ersättning.

 

För att öka antalet anställda erbjuder vi arbetsgivare olika ekonomiska stödåtgärder såsom nystartsjobb, lönebidrag och andra hjälpmedel. Detta görs för att locka fler personer till arbete. Om en arbetsgivare saknar en lämplig kandidat kan vi hjälpa till att hitta en som passar behoven och möjligheterna för det aktuella jobbet på arbetsplatsen. Valet av vilket stöd som blir aktuellt beror på bedömningen av den arbetssökandes behov och möjligheter för det specifika arbetet på arbetsplatsen.

 

Det är dock viktigt att notera att endast personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen är berättigade till dessa stödåtgärder. För mer information gå in på arbetsförmedlingen hemsida och läs mer om detta stöd.