Om oss

Sweajobb - en del av EHRAB-gruppen

SweaJobb är en del av EHRAB-gruppen och har varit verksamt sedan år 2010. Företagets syfte är att matcha personer med potentiella arbetsgivare för att minska utanförskapet och främja en framgångsrik integration på arbetsmarknaden. SweaJobb strävar efter att hjälpa varje individ att hitta sin plats på arbetsmarknaden och genom partnerskap samt rekryteringsverksamhet är målet att förmedla över 10 000 jobb varje år.

Vi är experter på jobbmatchning och matchar rätt jobb till rätt kandidater till branscher utanför byggbranschen. Vi levererar tjänsten Rusta och  matcha i uppdrag från arbetsförmedlingen.

om oss

SweaJobb är en del av EHRAB-gruppen och har varit verksamt sedan år 2010. Företagets syfte är att matcha personer med potentiella arbetsgivare för att minska utanförskapet och främja en framgångsrik integration på arbetsmarknaden. SweaJobb strävar efter att hjälpa varje individ att hitta sin plats på arbetsmarknaden och genom partnerskap samt rekryteringsverksamhet är målet att förmedla över 10 000 jobb varje år.

Vi är experter på jobbmatchning och matchar rätt jobb till rätt kandidater till branscher utanför byggbranschen. Vi levererar tjänsten Rusta och matcha i uppdrag från arbetsförmedlingen.

om oss

Socialt ansvar & hållbar utveckling

Hos oss betonar vi alltid vikten av att ta ett socialt ansvar och att vara en del av hållbar utveckling. Företagande handlar inte bara om att generera vinster och göra affärer. Det handlar också om att göra en positiv skillnad i samhället och att ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Därför har vi satt upp en tydlig vision om att ta ansvar för våra handlingar och vår påverkan på ekonomin, miljön och samhället som helhet. Det är ju en avgörande faktor för att vår verksamhet ska vara hållbar på lång sikt.

 

Våra värderingar är inte bara något som vi pratar om, utan de genomsyrar allt vi gör – både internt och externt. Vi strävar efter att skapa en kultur där varje individ är medveten om sitt ansvar och där vårt sociala och miljömässiga ansvar är en naturlig del av vår verksamhet.

 

EHRAB fokuserar väldigt mycket på socialt ansvar samt en hållbar utveckling och har verkat för social hållbarhet inom byggbranschen i många år. Vi kände att vi även ville bidra inom andra delar av arbetsmarknaden och då uppstod idén SweaJobb Employment Solution. Därför är det en självklarhet att också SweaJobb genomsyrar socialt ansvar och bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbar byggbemanning med fokus på socialt ansvar

EHRAB är ett Svenskt byggbemanningsföretag med all kompetens som ett projekt i bygg- & anläggningsbranschen kräver. EHRAB levererar kompletta arbetslag med lagbas till den nordiska bygg-, anläggning- & installatörsbranschen.

 

Affärsidén & målen grundas i att erbjuda innovativa lösningar inom bemanning & rekrytering. En trygg arbetsgivare & en pålitlig leverantör med många års erfarenhet av att leverera skräddarsydda lösningar till några av Europas största aktörer inom bygg- & anläggning. EHRAB har idag levererat över 1000 projekt till företag i hela Europa.

Certifieringar & Utmärkelser

ehrab
ehrab