Rusta och matcha

Vad är rusta och matcha?

Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha är en insats som syftar till att hjälpa arbetslösa personer att öka sina chanser att hitta ett jobb. Tjänsten riktar sig främst till personer som har varit arbetslösa under en längre tid eller som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

I Rusta och matcha ingår olika aktiviteter som syftar till att öka deltagarnas kompetens, självförtroende och motivation inför arbetssökande. Det kan handla om att uppdatera sin CV och sitt personliga brev, träna på intervjuteknik, få hjälp att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden, samt att delta i olika former av arbetsmarknadsutbildningar.

 

Tjänsten är individanpassad och utformas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Målet är att rusta deltagarna så att de är väl förberedda och motiverade inför att söka och ta sig an ett arbete. Utöver detta inkluderar tjänsten också en matchningsdel, där Arbetsförmedlingen hjälper till med att matcha deltagarna mot lämpliga jobb och arbetsgivare.

vad är rusta och matcha

Syftet med Rusta och matcha är att stärka individers förutsättningar att få arbete & att öka deras chanser att komma in på arbetsmarknaden på ett hållbart sätt

Vem kan ta del utav Rusta och matcha?

För att kunna ta del av Rusta och matcha så krävs det att du är inskriven hos arbetsförmedlingen. Det är arbetsförmedlingen som beslutar om du får ta del utav tjänsten Rusta och Matcha. Om arbetsförmedlingen beslutar att du har rätt till tjänsten så kan du därefter själv välja vilken leverantör du vill ha. När du valt leverantör meddelar du arbetsförmedlingen och tillsammans tar ni fram en utvecklingsplan anpassad för dig och dina förutsättningar så att du ska kunna på snabbast sätt få ett nytt jobb eller utbildning.

Läs mer om tjänsten Rusta och Matcha på Arbetsförmedlingens hemsida.

Varför ska du välja Sweajobb som leverantör?

arbetsförmedlingen
cv tips
jobbcoachning
personligt brev

Frågor & svar

Hur lång period kan man delta i Rusta och matcha?

Arbetsförmedlingen tar beslut om ett tidsintervall på 6 månader. Men förhoppningen är att du ska hitta ett nytt jobb eller utbildning på mindre än 6 månader. I vissa fall kan det ta upp till en månad och i andra fall flera månader. Om du mot förmodan inte hittar ett jobb eller utbildning efter 6 månader så kan tiden förlängas med ytterligare 6 månader. Efter totalt 12 månader så kan man inte delta i Rusta och matcha något mer. Förlängningen sker genom din valda leverantör och arbetsförmedlingen.

Finns det någon mejl att kontakta om jag har frågor?

Ja självklart! Frågor som arbetssökande har gällande tjänsten Rusta och matcha kan denna mejl användas: kontakt@sweajobb.se

Hur vet jag om jag får ta del utav Rusta och matcha eller inte?

Det får du veta genom ditt uppföljningssamtal som du har med arbetsförmedlingen. Genom ett statistiskt bedömningsstöd gör arbetsförmedlingen din bedömning. Om du vill veta mer om vad bedömningsstödet innehåller och fungerar kan du läsa mer på arbetsförmedlingens hemsida.

Är deltagande på distans möjligt?

Absolut, många delar kan du göra på distans med vissa delar måste göras på plats. Så du kan delvis vara på distans men inte 100%. Prata med din handledare så kan ni komma fram till ett upplägg som passar dig.