Möjlighet till rusta och matcha tidigare!

  11 Maj 2023

Möjlighet till rusta och matcha tidigare!

Det är nu möjligt för personer med kortare inskrivningstid att få ett beslut i rusta och matcha. Tidigare var riktlinjerna att Arbetsförmedlingen kunde besluta om tjänsten efter 180 dagar eller ca sex månader.

Från och med 1 mars i år så är det möjligt att beslut kan tas redan efter 120 dagar.

Prata med din handläggare hos Arbetsförmedlingen för att få veta om du har rätt att delta. 

11 Maj 2023, 08:11 am